בית ספר לכדורסל – "עמק הכדורסל" *

* בית ספר לכדורסל – "עמק הכדורסל" (עמותת הספורט עמק הירדן)

רכז ענף – רז גל-מנהל ומאמן
טל' 050-8652541 אימייל: razgal1982@gmail.com
כיתות- א' – ד'
ימים ושבוע לפי טבלה
מיקום: בישובים
תשלום: מחלקת הספורט בית בנדל

מערכת שעות כדור סל 2017 – 2018