גזברות

זאב זימל
גזבר המועצה
מגורים: קרית טבעון

טלפון: 04-6757602
פקס: 04-6757649
דוא"ל: gizbar@j-v.org.il

ענת גריידי
מזכירת הגזבר
מגורים: טבריה
טלפון: 04-6757689
פקס: 04-6757649
דוא"ל: anatg@j-v.org.il
מען למכתבים: גזבר המועצה, מ.א. עמק הירדן 15132

יעדי המחלקה ומטרותיה

1. ניהול מערך הכספים מול הבנקים.
2. טפול בתקציבים בלתי רגילים (תב"ר), כולל הגשת
הדוחות לגופים המממנים.
3. הגשת דוחות רבעוניים, ודוחות כספיים שנתיים למשרד הפנים.

טפסים

טפסי גזברות