דואר/משרד הפנים

ורד סמית
מגורים: מעגן

טלפון: 04-6757615
פקס: 04-6757694
דוא"ל: doar@j-v.org.il

מען למכתבים: תחנת רישום משרד הפנים/דואר, מ.א. עמק הירדן 15132

תחנת רישום משרד הפנים במועצה-חדר מס' 105
התחנה מטפלת בנושאים הבאים:
1. הודעה על שינוי מען.
2.בקשה לדרכון.
3.בקשה להארכת תוקף ושינויים בדרכון.
4.בקשה לקבלת תעודת זהות.
א.תעודת זהות ראשונה.
ב.תעודת זהות במקום בלויה.
ג.במקרה של תעודת זהות אבודה – גנובה יש לפנות ישירות למשרד הפנים בטבריה.
ד.תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים אישיים .
5.בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין :
א.תעודת לידה .
ב.תמצית רישום.
ג.תעודת פטירה .
6.במקרה של דרכון אבוד / נגנב יש לפנות ישירות למשרד הפנים בטבריה כמו בסעיף תעודת זהות אבודה .

הנחיות כלליות
1.השרות ניתן בימים א-ה משעה 13.30-ועד 15.30.
2.הפניה במשרדי המועצה מיועדת לכל בקשה שאינה דחופה.
טיפול דחוף יעשה במשרד הפנים בטבריה.
3.הפונה או מגיש הבקשה חייב לבוא באופן אישי ולא ניתן לשלוח נציג או מיופה כח.
4.ממולץ ליצור קשר טלפוני על מנת לקבל הנחיות לגבי הנדרש
ולהצטייד קודם ההגעה ( תמונות, כסף וכו').
5.השירות ניתן בחדר מס' 105 – ורד סמית 6757615.

חדר דואר במועצה
בחדר הדואר יישנם תאי הדואר של מחלקות המועצה וכן תאי הדואר של ישובי המועצה, דרכם נשלחים מכתבים לתושבי המועצה וכן תושבי המועצה שולחים מכתבים למועצה.