ארכיון חדשות

07.07.2018 10:07: הודעה לתושב בנושא הבחירות לרשויות המקומיות 2018

הודעה מטעם מנכ"ל המועצה ויו"ר ועדת הבחירות

לפרטים נוספים