החברה לפיתוח עמק הירדן

מאורי ישראלי
מגורים: כנרת מושבה

טלפון: 04-6757656
נייד: 050-8334322
פקס: 04-6757694
דוא"ל: pituach@j-v.org.il

מען למכתבים: אגף פיתוח כלכלי, מ.א. עמק הירדן 15132

מאורי ישראלי – מנכ"ל החברה לפיתוח עמק הירדן

מטרות החברה

קידום הפיתוח העסקי ופרויקטים כלכליים במרחב המועצה האזורית עמק הירדן.
חיזוק ופיתוח מקורות תעסוקה בחקלאות ובתיירות. הפעלת החברה לפיתוח עמק הירדן . עידוד יזמים לפיתוח עסקים באזור.