המחלקה לשרותים חברתיים

יצירת קשר:

איריס שובל – מנהלת האגף

מגורים: כפר חרוב

טלפון: 04-6757609
נייד: 050-5655915
פקס: 04-6757668

דוא"ל: iris@j-v.org.il

חיה ווהבה – מזכירת האגף

טלפון: 04-6757609
פקס: 04-6757668

welfare@j-v.org.il

מען למכתבים:

אגף קהילה
מ.א. עמק הירדן
15132

יעדי האגף ומטרותיו

זיהוי צרכי הקהילה, פיתוח ואספקת שרותים המותאמים לשנות
האלפיים תוך ניצול המשאבים הקיימים באופן אופיטימלי.
המחלקה פועלת לרווחת התושבים במועצה האזורית. קהל היעד
הוא הפרט, המשפחה, קבוצות למיניהן, הקהילה והאזור.
המחלקה מטפלת בעיקר בשתי אוכלוסיות:
א. אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי שאינן מסוגלות
או שמתקשות להתמודד עם מצוקות שונות שפוגעות בתפקודן ובאיכות
חייהן ומקשות על השתלבותן החברתית.
ב. אוכלוסיות שמעונינות או שזקוקות לשיפור איכות חייהן.
עיקר הטיפול הוא בילדים ובבני נוער, בצעירים, במשפחות במשבר
ובמצוקה, בהורות עצמאית , בקשישים ובעולים.
הנושאים בהם עוסקת המחלקה:
* נכויות, פיגור, אלימות במשפחה, יעוץ נישואין,
סמים ואלכוהול.
* התאמת מסגרות פנימיות חינוכיות.
* הדרכת הורים וצוותי חינוך.
* הדרכה למימוש זכאויות מהמדינה.

תחום קהילתי:

בשנים האחרונות צוות העובדים הסוציאלים הכשיר את עצמו,
בלמידה אינטינסיבית והתנסות, בתחום הפיתוח הקהילתי,
כדי להכשיר את העובדים לעסוק בתהליכים המרכזיים
בישובים ובהתאם לחזון המועצה. המטרה שהעובדים
הסוציאליים יהיו מעורבים בתהליכים החברתיים המורכבים
כגון הרחבות קהילתיות, שיוך דירות ושינויים באורחות החיים.
כבר היום ישנה מעורבות כזו שמתחילה לשאת פירות בתחום
זה ישנו שתוף פעולה פורה עם האגף לפיתוח כלכלי נוצרו
פורומים משותפים שעוסקים בחשיבה ותכנון של מעורבות
המועצה בתהליכים חברתיים ומונציפליים בישובים.

שיטת העבודה:

עו"ס בכל ישוב הנותן את מגוון השרותים והמענים למצוקת הפרט,
המשפחה והקהילה. כמו כן עוסק העו"ס בהתערבויות מערכתיות,
ביעוץ ובלווי לממלאי תפקידים, במתן סיוע לפרט בראיה כוללנית.
במחלקת הרווחה עובדים סוציאליים בהתמחויות שונות.
פקידת סעד לחוק נוער, סדרי דין, אומנה, ויעוץ לסטודנטים
במכללה (בשיתוף המכללה). וכן קב"ס, עו"ס לחינוך מיוחד ועו"ס
למניעת סמים ואלכוהול. בתחום האזורי מעורבת המחלקה
בפורומים אזוריים של ממלאי תפקידים ובהקמת קבוצות
בתחומים שונים.
צוות העו"ס מונה 13 עובדים ועובדת מנהל וזכאות.

שרותים נוספים במחלקת הרווחה

מחלקת הרווחה מפתחת בשנים האחרונות שני שרותים חדשים, המצטרפים לסל שרותים הניתנים לישובים ולתושבים.
השרותים החדשים הם יחידה לטיפול זוגי ומשפחתי ויחידה לטיפול ב- e.m.d.r.

היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי

פיתוח היחידה לטיפול משפחתי נובע ממדיניות משרד הרווחה שמטרתה הקמת שירות מגוון שיתן מענה בתחום המשפחתי ברמת מומחיות וטיפול גבוהים.

מהו טיפול משפחתי

הטיפול המשפחתי הינו שיטת טיפול ייחודית אשר רואה כל אדם כחלק ממערכת רחבה יותר – המשפחה .
הטיפול המשפחתי מתמחה ביחסים בתוך המשפחה ומסייע לשנות ולשפר את המערכת כולה, על ידי אבחון הבעיה ופתרונה ביחסים בתוך המשפחה. הראיה היא מערכתית בה כל אחד משפיע ומושפע .

תחומי הטיפול ביחידה

  • בעיות של ילדים במסגרת המשפחה
  • יחסים בין הורים לילדיהם
  • הדרכת הורים
  • עזרה בהתמודדות במצבי לחץ ומשבר במשפחה (לחץ ומשבר פתאומי פיטורין, חולי, נכות, שכול ולחץ ומשבר נורמטיבי – ( נישואין, לידה, גיל ההתבגרות)
  • טיפול זוגי בחיי הנישואין

הטיפול ביחידה ניתן על ידי :
מיכל אביגדור, עו"ס, מטפלת משפחתית .

היחידה לטיפול – EMDR

emdr – eye movement desensitization and reprocessing – היא שיטת טיפול ממוקדת שפותחה על ידי פרופ' פרנסין שפירו בארה"ב .
השיטה מיועדת לסייע לנפגעי טראומות להשתחרר מתופעות רגשיות והתנהגותיות שנוצרו בעקבות הטראומה והפוגעות באיכות חייהם .
טראומה היא אירוע או סדרת אירועים שבהם האדם חווה איום על חייו או על שלמותו יחד עם חוסר אונים – חוסר יכולת להימלט מאיום זה או להתמודד איתו. לדוגמא: תאונה, פיגוע, אסון טבע, מחלה קשה, התעללות .
התופעות שעלולות להיווצר כתוצאה מהתנסויות כאלה הן: חרדות ופחדים, קשיי ריכוז, קשיי שינה (סיוטים, קושי להירדם, התעוררות חוזרת ונשנית) והימנעות מבצוע תפקודי יום יום שבעבר בוצעו ללא קושי .
לעיתים תופעות אלה ניכרות באדם מבלי שידע מה מקורן. גם אז ניתן לעזור במקרים רבים .
קורה – בעיקר אצל ילדים – שגם התנסויות לכאורה נורמטיביות, כמו טיפול שיניים, סיפור מפחיד או לידת אח חדש – יכולים לגרום לתופעות דומות לאלה שנגרמות על ידי טראומה .

הטיפול ביחידה ניתן על ידי :

עירית לסטר לוי, עו"ס, מ.א. מוסמכת לטפל ב – emdr.
השירות ביחידות אלה ניתן בתשלום מופחת המחושב לפי הכנסות המשפחה או היישוב .

הפניה לשירות היא דרך עו"ס הישוב או ישירות למחלקת הרווחה, בטלפון 6757609.