התעמלות אומנותית

מאמנת : צליל כהן
נייד: 052-8753433
כיתות : א'-ג'
שעות: 15:00-16:45
מקום: בית בנדל

טופס הרשמה והצהרת בריאות

התעמלות אומנותית