שמרית כהן
ממונה על חופש המידע

הנגשת מידע

באתר הנוכחי ניתן לקבל מסמכים משנת 2013 ואילך, ואילו מסמכים ממועד מוקדם יותר או מסמכים שאינם נמצאים באתר, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה אל ממונה חוק חופש המידע במועצה אזורית עמק הירדן, שמרית כהן טל' 6757615 04 דוא"ל [email protected] וזאת בהתאם לחוק חופש המידע.

להורדת טופס הסבר לחופש המידע לחצו כאן

להורדת טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע לחצו כאן

חוק חופש המידע התשנ"ח 1988