שמרית כהן
ממונה על חופש המידע

הנגשת מידע

באתר הנוכחי ניתן לקבל מסמכים משנת 2013 ואילך, ואילו מסמכים ממועד מוקדם יותר או מסמכים שאינם נמצאים באתר, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה אל ממונה חוק חופש המידע במועצה אזורית עמק הירדן, גב' שמרית כהן טל' 6757615 04 דוא"ל [email protected] וזאת בהתאם לחוק חופש המידע.

להורדת טופס הסבר לחופש המידע לחצו כאן

להורדת טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע לחצו כאן

חוק חופש המידע התשנ"ח 1988

דו"ח כלכלי שנתי לתושב

דו"ח לתושב לשנת 2020 

עדכון תחשיבי הטלה הקמה למים ולביוב 

המלצה תשלומי הקמה למים 9.22

המלצה תשלומי הקמה לביוב 9.22 

 

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

מועצה אזורית עמק הירדן 2022

מועצה אזורית עמק הירדן 2021

מועצה אזורית עמק הירדן 2018

מועצה אזורית עמק הירדן 2019

 

בדיקות

לתוצאות בדיקות מי שתיה בישובכם באתר משרד הבריאות - לחצו כאן