טרמפולינה

חוג טרמפולינה- התעמלות משולב
רכז: משה יצחק, טל' 050-5575335 אימייל, mosheyz@gmail.com
ימים ושעות-לפי טבלה
מקום: בית בנדל

טופס חיוב אשראי לחוגי הספורט
מערכת שעות 2018 -2017