מכרזים

מכרזי המועצה

מכרז למישרת מנכ"ל חברת ידידי בית גבריאל בע"מ חדש

נוסח המכרז

 

מכרז לתפקיד – בודק תוכניות חדש

נוסח המכרז

טופס למילוי פרטים

 

מכרז מספר 15.5/2017 – ביצוע עבודות אחזקת שטחים פתוחים ושטחי גינון

הזמנה להציע הצעות

 

מכרז מספר 14.5/2017 – שידרוג קו מים בנווה עובד

הזמנה להציע הצעות

 

מכרז מספר 13.5/2017 סלילת כבישים בקיבוץ רביד חדש

נוסח המכרז

 

מכרז למנהלת מחלקת חינוך חברתי וספורט

נוסח המכרז

בקשה להשתתפות במכרז

 

מכרז לפרוייקטור/ית ישובי/ת בקליטת עליה

נוסח המכרז

בקשה להשתתפות במכרז

 

מכרז מס' 12.3/2017: הקמת בית כנסת בקיבוץ כנרת

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

 

 

 

 

מכרזי המועצה הדתית כנרות

 

 

 

 מכרז פומבי 1/2017 שיפוץ בתי עלמין שער הגולן, מסדה, בית זרע, אלמגור

נוסח המכרז

 

ארכיון מכרזים – מכרזים לא פעילים

 

מכרז 38.9/2016 הקמת 4 חממות לימודיות בבית ספר בית ירח

הזמנה להציע הצעות – נוסח 3

הצהרת והצעת הקבלן – נוסח פרסום 3

חוזה עבודה קבלני נוסח 3

חממות – נוסח פרסום מס' 3

 

מכרז מס' 9.3/2017 לשירותי עיצוב גרפי, עדכון אתרי האינטרנט –
ושיווק ברשתות החברתיות

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

תשובות לשאלות הבהרה

הצעת המציע

הסכם התקשרות

 

מכרז לתפקיד: מזכירה לבית הספר בית ירח

דרישות התפקיד

הצהרה

מכרז מספר 6.1/2017 – שיקום גדר בטחון במעגן, כנרת ובית זרע

הזמנה להצעות

נוסח המכרז 

הצהרה והצעת קבלן

חוזה התקשרות

 

מכרז מס' 5.1/2017 – הקמת מקווה טהרה בישוב פוריה עילית

נוסח מכרז – הקמת מקווה בפוריה

נספח א' הזמנת קבלנים

 

מכרז מס' 1.1/2017 הקמת גן ילדים בישוב פוריה עילית

הזמנה להציע הצעות1

הצעת והצהרת הקבלן1

חוזה עבודה קבלניות-גן ילדים בפוריה עילית-לאחר תיקון יועץ הביטוח

נוסח פרסום

מכרז מס' 2.1/2017 לרכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים

טופס 1

טופס 2

מכרז מס' 3.1/2017 אספקת חומרי ניקוי

הזמנה להציע הצעות

הסכם

הצעת המציע

נוסח לפרסום

מכרז לתפקיד גזבר/ית מועצה

מכרז לתפקיד גזבר/ית

טופס בקשה להשתתפות במכרז

 

מכרז מס' 8.1/2017 – שירותי פרסום מודעות בעיתונות

מכרז לשרותי פרסום מודעות בעיתונות

תשובות לשאלות הבהרה

הזמנה להצעות

הצעת המציע

חוזה התקשרות

 

מכרז מס' 4.1/2017 שיקום דרך ביטחון בקיבוץ בית זרע

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

כתב כמויות

מפרט טכני

נוסח לפרסום

 

מכרז מס' 7.1/2017 – תכנון וביצוע מערכת כיבוי אש ע"י מתזים באולם בן ציון

טופס המכרז

הזמנה להצעות

 

מכרז מס' 10.3/2017 – בניית מחסן נשק יביל בקיבוץ האון

נוסח המכרז 

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

מיפרט מחסן נשק