קבצים

מקורות

סיירת הורים

כרטיס אשראי חוגי הספורט

טבלת הסעות מחלקת תחבורה

ארועים חודשיים מוסיקה ומחול

ועדה מקומית

מאורי

תקציב מועצה מאושר לשנים

דוחות כספיים מבוקרים

טופס הרשמה למנויי תרבות 2015

קובץ תקציב אחיד לוועדים מקומיים לשנת 2015

טופס הרשמה בסוודר

דרגון מצגת

עבודות ומבנים הפטורים מהיתר-רפורמה

תקנון מחלקת הספורט

ארנונה

אגרת ביוב מעודכנת