רישוי עסקים

רני אוחנה

טלפון: 04-6757618
נייד: 050-7221208
פקס: 04-6757642
דוא"ל: rani@j-v.org.il
מען למכתבים: רישוי עסקים, מ.א. עמק הירדן, 15132

קבלת קהל
רישוי עסקים: ימי ב' ו – ה' משעה – 08:30 – 14:30

הודעה חשובה לבעלי עסקים

הודעה חשובה לבעלי עסקים טעוני רישוי בעמק הירדן

בתאריך 01/01/2017 נכנסה לתוקף רפורמה חשובה ברשות הכבאות לעניין רישוי עסקים. הרפורמה מגדירה לראשונה עסקים ברמת סיכון נמוכה המפורטים בצו המצורף כעסקים הרשאים לקבל פטור מאישור כבאות בכפוף להצהרה על עמידה בתנאים מופחתים. בתי עסק העומדים בהוראות הפטור רשאים לחתום על תצהיר (מצורף) בנוכחות עו"ד. תצהיר זה שיוגש לרשות הרישוי במועצה מהווה אישור כבאות לכל דבר ועניין.

יודגש כי רשות הכבאות תבצע ביקורות מדגמיות בבתי עסק שהצהירו על פטור ויבדקו את אמיתות ההצהרה. מחלקת קידום ורישוי עסקים תפנה מיוזמתה לבעלי עסקים קיימים בעמק הירדן העומדים בהוראות הפטור ותנחה את בעלי העסק להמשך התהליך.

לעמוד ההסבר על הפטור בהצהרה של רשות הכבאות: : http://www.102.gov.il/ConstructionNBusiness/BusinessLicensing/Pages/Business_License_deposition_track.aspx

מצורף טופס הצהרה לפטור.

 

 

טפסים להורדה

בקשה לרשיון עסק – להורדה

חוק רישוי עסקים – להורדה

צו רישוי עסקים חדש – להורדה

בקשה לרישיון עסק מסויג – להורדה

צו רישוי עסקים ותוקפם של רישיונות לפי סוג 
נוהל לארועים תחת כיפת שמיים 
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) – להורדה

הנחיות להכנת תוכנית עסק 
דפי עזר ונספחים להגשת תוכנית לניהול עסק 
תקנות למניעת רעש 2011 
בריכות שחייה  – 
תקנות משרד הבריאות לעסקי מזון 

"חוזר מנכל 2009 לרישוי קייטנות"

יעדי המחלקה ומטרותיה

מחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית עמק הירדן, הינה המחלקה המטפלת בכל נושא הרישוי למגוון העסקים השונים המצויים ופועלים בתחום השיפוט של עמק הירדן.
המחלקה נותנת הסבר והכוונה לציבור הרחב, על פתיחת עסקים חדשים ורישויים .
במחלקת רישוי עסקים מתקבלות בקשות לרשיונות עסק אשר מטופלות עפ"י חוק רישוי עסקים.
עסקים הטעונים רישוי על-פי צו רישוי עסקים ואשר עליהם מוגשת בקשה לרשיון עסק, נבדקים ע"י המחלקה מכל ההיבטים, לרבות התאמתם מבחינת חוק התכנון והבניה .
לאחר בדיקה כאמור. הבקשות לרשיונות עסק מומלצות בחתימת יו"ר רשות הרישוי ומועברות לאישור הגורמים הנוגעים בדבר.
כל בקשה מועברת לגורם המתאים לאישורה, גורמי האישור הם משרדי הממשלה השונים כגון: משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל, שרותי הכבאות, משרד העבודה, ועוד ועוד (הכל לפי העניין).
מחלקת רישוי עסקים פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים שצויינו לעי"ל ורק לאחר קבלת אישורם, ותשלום האגרות כמתחייב בחוק, מונפק רשיון העסק המבוקש.

מחלקת רישוי עסקים פועלת לרווחת התושבים באופן רציף 5 ימים בשבוע בשעות העבודה המקובלות, נותנת מענה לכל שאלה ו/או בעייה המתעוררות ומשתדלת לתת פתרון הולם לכל מקרה.