אנשי קשר

על היחידה

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה הכפופה למנכ"ל המועצה ואחראית על הובלתם של תהליכי מטה אסטרטגיים מתכללים.  היחידה מעניקה זווית ראייה רחבה יותר על המועצה ועל מגמות המתרחשות בה, מסייעת בידי מקבלי ההחלטות ומקדמת חשיבה מקצועית, כוללנית ועתידית.

מטרות היחידה

  1. פיתוח מדיניות ארוכת טווח במועצה אזורית עמק הירדן
  2. איסוף נתונים ויצירת מיפוי המסייע ליצירת סינרגיה בין בעלי התפקידים במועצה, מול ארגוני מגזר שלישי ומול בעלי עניין והציבור בחשיבה מתכללת וארוכת טווח- כזו שתביא לקפיצת מדרגה בתחומים השונים.
  3. איגום משאבים
  4. יוע בנושא קולות קוראים מגופים ממשלתיים ושאינם ממשל