תנאי הרשמה ותשלום – מרכז מוסיקה

1.השיבוץ במערכת השעות מותנה בהסדרת התשלום.
2. מילוי טופס הרשמה (ניתן למצוא באתר זה).
3. הסדרת התשלום מראש. התשלום עבור חודש מלא (גלובלי) ולא לפי שעור בודד.
ניתן לשלם בצ'קים / אשראי / מזומן.
תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני 2018.
4. תלמיד חדש – 3 חודשי ניסיון בתשלום, לאחר מכן התשלום עד סוף שנת הלימודים.
תלמיד ממשיך – התשלום מראש עד סוף שנת הלימודים.
5. העלות למשתתף שאינו תושב המועצה בתוספת של 10%.

עלויות

עלות לשיעור פרטני רגיל- 415 ₪
עלות לשיעור של חצי שעה* למתחילים בכיתה ג'- 323 ₪
עלות לשיעור זוגי*- 333 ₪
* לאחר התייעצות ואישור המורה וצוות ההנהלה
עלות השתתפות במקהלת "פעמון"
(שעתיים בשבוע – בימי ד' בשבוע ) – 195 ₪

השאלת כלי: 50 ₪ לחודש. בהתאם למלאי שנמצא במרכז ולפי שיקולי המערכת.
המרכז למוסיקה מתחייב לנוכחות צוות המורים למתן 36 שיעורים בשנה לפחות. אין התחייבות על החזרי שיעורים בגין היעדרות תלמיד.

עבור תשלום במזומן של מלוא הסכום תינתן הנחה של 5%
העלות למשתתף שאינו תושב המועצה, בתוספת של 10%
*הצוות וההנהלה ממליצים על מבדק מוסיקלי – להתאמת כלי הנגינה לתלמיד.