הרשמה, מסלולי לימוד ומדרגות תשלום

מסלולי לימוד ומדרגות תשלום תשע"ט

שנת הלימודים מתחילה ב –1.9.2018 ומסתיימת ב – 30.6.2019. משך הפעילות 10 חודשים.
העלות למשתתף שאינו תושב המועצה, בתוספת של 10% .

הרשמה ותשלום עד ה-1 בספטמבר . הכניסה לפעילות מותנית ברישום, תשלום מראש וסגירת חוב על השנה החולפת (אם אכן קיים כזה).

יש למלא טופס הרשמה ולשלוח במייל ל: machol@j-v.org.il

תלמיד יוכל להשתתף בפעילות רק לאחר שהסדיר את ההרשמה והתשלומים.

תלמיד חדש – תשלום מראש עבור 6 חודשי ניסיון , לאחר מכן התשלום עד סוף שנת הלימודים.
תלמיד ממשיך – תשלום מראש עד סוף שנת הלימודים, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני 2019 .

לאחר 6 חודשי הנסיון (חודש מרץ) במידה ופרש מהחוג/פעילות התלמיד יחויב בעלות השנתית.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי,  דרך אתר המועצה. תשלום במזומן/צ'ק יתקבל בתשלום אחד לכל השנה במשרדי המרכז למחול ל: 04-7703979 או אצל מזכירות המחול 04-7703971.

הערות לגבי העלויות ותשלומים
א. העלות למשתתף שאינו תושב המועצה תהיה בתוספת 10% למחיר
ב. המחירים אינם כוללים פרטי לבוש ונעליים
ג. בוגרים שיעור נסיון חינם תשלום 3 חודשים מראש.

הזכות לשינויים שמורה.