הרשמה, מסלולי לימוד ומדרגות תשלום

מסלולי לימוד ומדרגות תשלום

שנת הלימודים מתחילה ב –1.9.2017 ומסתיימת ב – 28.6.2018. משך הפעילות 10 חודשים.
העלות למשתתף שאינו תושב המועצה, בתוספת של 10% .

הרשמה ותשלום עד ה-1 בספטמבר . הכניסה לפעילות מותנית ברישום, תשלום מראש וסגירת חוב על השנה החולפת (במידה וקיים כזה).

יש למלא טופס הרשמה ולשלוח במייל ל: machol@j-v.org.il
תלמיד יוכל להשתתף בפעילות רק לאחר שהסדיר את ההרשמה והתשלומים.

תלמיד חדש – תשלום מראש עבור 3 חודשי ניסיון , לאחר מכן התשלום עד סוף שנת הלימודים.
תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני 2018 .

תלמיד ממשיך – תשלום מראש עד סוף שנת הלימודים, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני 2018 .

לאחר 3 חודשי הנסיון (חודש דצמבר) במידה ופרש מהחוג/פעילות התלמיד יחויב בעלות השנתית.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי, במספר צ'קים פרושים לכל השנה או במזומן בתשלום אחד לכל השנה במרכז למחול.
טל: 04-7703979 או אצל מזכירות המחול 04-7703971.

עבור התשלום במזומן של מלוא הסכום תינתן הנחה של 5% .

הערות לגבי העלויות ותשלומים
א. העלות למשתתף שאינו תושב המועצה תהיה בתוספת 10% למחיר
ב. המחירים אינם כוללים פרטי לבוש ונעליים
ג. בוגרים שיעור נסיון חינם תשלום 3 חודשים מראש.

הזכות לשינויים שמורה.