תנאי התשלום לחוגים+טבלת מדרגות תשלום

תנאי תשלום ונהלי הרשמה לחוגים ופעילויות באגף החינוך הנוער והספורט
התשלום על חוג /שיעור הוא שנתי.
שנת הלימודים מתחילה ב –1.9.2016 ומסתיימת ב – 29.6.2017. משך הפעילות 10 חודשים.
העלות למשתתף שאינו תושב המועצה, בתוספת של 10% .

ההרשמה ותשלום עד 1 בספטמבר . הכניסה לפעילות מותנית ברישום, תשלום מראש וסגירת חוב על השנה החולפת (במידה וקיים כזה).
תלמיד יוכל להשתתף בפעילות רק לאחר שהסדיר את ההרשמה והתשלומים.

תלמיד חדש – תשלום מראש עבור 3 חודשי ניסיון , לאחר מכן התשלום עד סוף שנת הלימודים.
תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני 2016 .

תלמיד ממשיך – תשלום מראש עד סוף שנת הלימודים, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני 2016 .

לאחר 3 חודשי הנסיון (חודש דצמבר) במידה ופרש מהחוג/פעילות התלמיד יחויב בעלות השנתית.

ניתן לשלם בכרטסי אשראי , צ'קים או במזומן במרכז למחול ,
טל: 04-7703979 או אצל מזכירות המחול 04-7703971.

עבור התשלום במזומן של מלוא הסכום תינתן הנחה של 5% .

הערות לגבי העלויות ותשלומים
א. העלות למשתתף שאינו תושב המועצה תהיה בתוספת 10% למחיר
ב. המחירים אינם כוללים פרטי לבוש ונעליים
ג. בוגרים שיעור נסיון חינם תשלום 3 חודשים מראש.

הזכות לשינויים שמורה.