תשלום לחוגים

מרכז המוסיקה 

מרכז המחול 

חוגי הספורט