המועצה האזורית עמק הירדן – צו המיסים לשנת 2018

 

צו המיסים לשנת 2018 נותר ללא שינוי יחסית לצו של שנת 2017 , פרט להפחתה נוספת של 10% בתעריף על אדמה חקלאית והעלאה בשיעור של 2.18% לעומת ינואר 2017.

שיעור העלאה זה הינו אוטומטי כפי שפורסם בתקנות.

צו המיסים 2018 אושר בישיבת מליאת המועצה בתאריך 13.6.2017

צו המיסים לשנת 2018

תגובות

כתיבת תגובה

מובהר בזה שהמועצה אינה מתחייבת לפרסם כל תגובה שתישלח. לא יתפרסמו תגובות הכוללות דברי נאצה, הסתה, לשון הרע, איומים וכל התבטאות החורגת מהטעם הטוב.