ארכיון מכרזים

 

מכרזים לא פעילים

הזמנה להציע הצעות לרכישת מיכלי מים

מכרז 38.9/2016 הקמת 4 חממות לימודיות בבית ספר בית ירח

הזמנה להציע הצעות – נוסח 3

הצהרת והצעת הקבלן – נוסח פרסום 3

חוזה עבודה קבלני נוסח 3

חממות – נוסח פרסום מס' 3

 

מכרז מס' 9.3/2017 לשירותי עיצוב גרפי, עדכון אתרי האינטרנט –
ושיווק ברשתות החברתיות

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

תשובות לשאלות הבהרה

הצעת המציע

הסכם התקשרות

 

 מכרז  מספר 17.5/2017 – בניית מסתורי אשפה במושבת כנרת 

נוסח המכרז

 

מכרז למנהלת מחלקת חינוך חברתי וספורט

נוסח המכרז

בקשה להשתתפות במכרז

 

מכרז מספר 21.6/2017 – רכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצהרה והצעת מחיר

הסכם מכירה

 

מכרז מס' 12.3/2017: הקמת בית כנסת בקיבוץ כנרת

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מספר 14.5/2017 – שידרוג קו מים בנווה עובד

הזמנה להציע הצעות

 

מכרז מספר 22.6/2017 – שירותי ניהול תחום החניה בבית החולים פדה פוריה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת משתתף במכרז

נוסח הסכם למתן שירותי חניה

מכרז מספר 18.6/2017 – הקמת גדר ושערים בבית הספר אפיקי ירדן ובאתר הימייה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת הקבלן

חוזה התקשרות

 

מכרז מספר 13.5/2017 סלילת כבישים בקיבוץ רביד 

נוסח המכרז

 

מכרז מספר 23.6/2017 – הקמת חממות לימודיות בבית ירח 

נוסח המכרז

הזמנה להצעות

הצהרה והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

מכרז לפרוייקטור/ית ישובי/ת בקליטת עליה

נוסח המכרז

בקשה להשתתפות במכרז

מכרז למישרת מנכ"ל חברת ידידי בית גבריאל בע"מ 

נוסח המכרז

מכרז לתפקיד: מזכירה לבית הספר בית ירח

דרישות התפקיד

הצהרה

מכרז מספר 6.1/2017 – שיקום גדר בטחון במעגן, כנרת ובית זרע

הזמנה להצעות

נוסח המכרז 

הצהרה והצעת קבלן

חוזה התקשרות

 

מכרז מס' 5.1/2017 – הקמת מקווה טהרה בישוב פוריה עילית

נוסח מכרז – הקמת מקווה בפוריה

נספח א' הזמנת קבלנים

 

מכרז לתפקיד – בודק תוכניות 

נוסח המכרז

טופס למילוי פרטים

מכרז מס' 1.1/2017 הקמת גן ילדים בישוב פוריה עילית

הזמנה להציע הצעות1

הצעת והצהרת הקבלן1

חוזה עבודה קבלניות-גן ילדים בפוריה עילית-לאחר תיקון יועץ הביטוח

נוסח פרסום

מכרז מס' 2.1/2017 לרכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים

טופס 1

טופס 2

מכרז מס' 3.1/2017 אספקת חומרי ניקוי

הזמנה להציע הצעות

הסכם

הצעת המציע

נוסח לפרסום

מכרז לתפקיד גזבר/ית מועצה

מכרז לתפקיד גזבר/ית

טופס בקשה להשתתפות במכרז

 

מכרז מס' 8.1/2017 – שירותי פרסום מודעות בעיתונות

מכרז לשרותי פרסום מודעות בעיתונות

תשובות לשאלות הבהרה

הזמנה להצעות

הצעת המציע

חוזה התקשרות

 

מכרז מס' 4.1/2017 שיקום דרך ביטחון בקיבוץ בית זרע

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

כתב כמויות

מפרט טכני

נוסח לפרסום

 

מכרז מס' 7.1/2017 – תכנון וביצוע מערכת כיבוי אש ע"י מתזים באולם בן ציון

טופס המכרז

הזמנה להצעות

 

מכרז מס' 10.3/2017 – בניית מחסן נשק יביל בקיבוץ האון

נוסח המכרז 

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

מיפרט מחסן נשק

 

מכרז לתפקיד מנהל חברה לפיתוח כלכלי ופיתוח ישובים 

נוסח המכרז

בקשה להשתתף במכרז

 

תגובות

כתיבת תגובה

מובהר בזה שהמועצה אינה מתחייבת לפרסם כל תגובה שתישלח. לא יתפרסמו תגובות הכוללות דברי נאצה, הסתה, לשון הרע, איומים וכל התבטאות החורגת מהטעם הטוב.