מי לדעתכם ראוי לקבל את פרס עמק הירדן?


פרס עמק הירדן לשנת 2018 יתקיים בבית גבריאל ביום רביעי ה-5 בספטמבר. בימים אלה מפרסמים חברי ועדת הפרס קול קורא המזמין את תושבי עמק הירדן להמליץ על מי שראויים לדעתם לקבל את הפרס.

הקריטריונים המאפשרים את הגשת שמו של מועמד הינם:

תושב או קבוצת תושבים המתגורר/ים בתחומי המועצה האזורית עמק הירדן.

מי שלא קיבל/ה בעבר את פרס המועצה.

מייצג/ת הצטיינות אישית יוצאת דופן.

 תורם (או תרם בעבר) תרומה יוצאת דופן ומיוחדת לפיתוח וחיזוק האזור.

פועלו רב השנים וחשיפתו לציבור הרחב תשמש דוגמא ומופת לדורות הבאים ו'גאוות יחידה' לאזור כולו.

את ההמלצות יש להגיש למחלקת התרבות של המועצה בבית גבריאל באחת מהדרכים הבאות:
במסירה ידנית;  בדואר מיקוד 1513200  ; או בדוא"ל : bg@betgabriel.co.il  (באחריות השולח לוודא שהמעטפה הגיעה) 

המועד האחרון להגשת הצעות – מוצאי שבת ה-16 ביוני 2018

להורדת טופס המלצה על מועמד לקבלת פרס עמק הירדן לחצו כאן

פרס עמק הירדן

פרס עמק הירדן