שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 39.11 עבודות שיפוץ ספריה בבית גבריאל מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 26/12/2018 16/01/2019
מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכת מידע גיאוגרפי מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 16/12/2018 05/02/2019
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת מכרזי כח אדם פומבי 16/12/2018 31/12/2018
עובד/ת סוציאלי/ת אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) ועובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת מכרזי כח אדם פומבי 16/12/2018 31/12/2018
מכרז לתפקיד נהג אוטובוס מכרזי כח אדם פומבי 12/12/2018 27/12/2018
מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת ועדה חקלאית ומתכנן/ת מידע גיאוגרפי מכרזי כח אדם פומבי 10/12/2018 20/12/2018
מכרז לביצוע עבודות אספקה והתקנה של מערכת שחרור עשן בבית בנדל מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 28/11/2018 15/01/2019
ביצוע עבודות אספקה והתקנת מערכת מתזים בבית בנדל מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 28/11/2018 25/12/2018
מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת צמיחה דמוגראפית מכרזי כח אדם חיצוני 25/11/2018 10/12/2018
מכרז לתפקיד מנהל/ת של התחנה לטיפול ואבחון פסיכולוגי ורגשי מכרזי כח אדם פומבי 25/11/2018 10/12/2018
מכרז לרכישת גופי תאורה מסוג לד מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 23/11/2018 31/12/2018
קול קורא בנושא מלגות לסטודנטים/יות תושבות/י עמק הירדן קול קורא פומבי 05/11/2018 25/11/2018
עבודות חשמל בבית בנדל מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 22/10/2018 06/11/2018
לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים בתחום המועצה מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 18/10/2018 13/11/2018
שדרוג מערכת מיזוג אויר באולם בית בן ציון בקיבוץ כנרת מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 17/10/2018 06/11/2018
מכרז למתן שירותי ניהול אמנותי לפסטיבל עין גב 2019 מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 14/10/2018 23/10/2018
קול קורא להרשאה לקיים אירועים באמפי צמח קול קורא פומבי 14/10/2018 15/11/2018
מכרז לתפקיד אב בית בבית הספר נעמי שמר בכנרת מכרזי כח אדם פומבי 11/10/2018 25/10/2018
מכרז למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי הספר של המועצה מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 11/10/2018 06/11/2018
שיקום דרך הביטחון באשדות יעקב איחוד מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 05/10/2018 23/10/2018
שדרוג מגרש ספורט בחוקוק מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 27/09/2018 23/10/2018
עבודות נגישות באולם בית בן ציון בקיבוץ כנרת מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 27/09/2018 16/10/2018
עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ דגניה ב' מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 13/09/2018 04/10/2018
מכרז לגיוס סייעת כיתתית בבית הספר 'שחף' מכרזי כח אדם פומבי 01/08/2018 30/08/2018
מכרז לגיוס אב בית בבית הספר בחוקוק מכרזי כח אדם פומבי 01/08/2018 30/08/2018
מכרז לגיוס מזכיר בבית הספר בחוקוק מכרזי כח אדם פומבי 01/08/2018 30/08/2018
מכרז לשיפוץ מגרשי ספורט בבית זרע מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/08/2018 28/08/2018
תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה) התשע"ח 2018 פומבי 24/07/2018 24/07/2018
מכרז להתקנת תאורת ביטחון בבית זרע מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 20/07/2018 07/08/2018
מכרז להקמת מגרש קט-רגל באלמגור מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 20/07/2018 14/08/2018
מכרז לשיפוץ מועדון בדגניה ב' מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 20/07/2018 07/08/2018
מכרז מס' 19.6/2018- עבודות סימון ותמרור כבישים פומבי 01/07/2018 31/07/2018
מכרז לחידוש כבישים בפוריה עילית, כפר עבודה ונווה עובד פומבי 01/07/2018 31/07/2018
מכרז להקמת מסלול ריצה בבית החינוך בקיבוץ דגניה א' פומבי 01/07/2018 24/07/2018
שיפוץ חדרי שירותים בביה"ס בית החינוך בקיבוץ דגניה א' פומבי 01/07/2018 24/07/2018
מכרז מס' 18.6/2018- מתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט פומבי 20/06/2018 17/07/2018
מכרז מס' 12.5/2018 – עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ מסדה פומבי 25/05/2018 19/06/2018
מכרז מס' 9.8/2018- הכנת תוכנית לניהול פסולת - אשכול כנרת עמקים פומבי 20/05/2018 12/06/2018
מכרז מס' 10.5/2018: איטום מבנה הימייה פומבי 20/05/2018 12/06/2018
מכרז מס' 11.5/2018- הקמת שביל אופניים דגניה צמח פומבי 20/05/2018 12/06/2018
מכרז מס' 8.1/2018: מתן שירותי שמאות מקרקעין פומבי 01/05/2018 29/05/2018
מכרז לגיוס מנהל יחידת צעירים מכרזי כח אדם פומבי 08/04/2018 10/04/2018
מכרז לפיתוח בית עלמין בעמק הירדן מכרזי המועצה הדתית כנרות פומבי 01/04/2018 30/04/2018
הזמנה להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/03/2018 05/02/2018
מכרז לביצוע עבודות פיתוח בית עלמין בקיבוצי עמק הירדן מכרזי המועצה הדתית כנרות פומבי 01/03/2018 27/03/2018
מכרז פומבי מספר 2.1/2018 פינוי מכולות פסולת והובלה לאתר הטמנה חגל פומבי 19/02/2018 13/03/2018
החלטה (ועדת שלושה) על התקשרות לצורכי ניהול ופיקוח מס' מכרז הס/17/2017 פומבי 18/02/2018 01/02/2018
מכרז פומבי מספר 4.1/2018 למתן שירותי שטיפת כלי אצירה לפסולת פומבי 01/02/2018 20/02/2018
מכרז פומבי מספר 3.1/2018 למתן שירותי ריסוק ופינוי גזם פומבי 01/02/2018 20/02/2018
החלטה (ועדת שלושה) על התקשרות לצורכי ניהול ופיקוח מס' מכרז לת/21/2017 פומבי 25/01/2018 01/01/2018
מכרז פומבי מספר 6.1/2018 למתן שירותי ניקיון ואחזקה בבית גבריאל חדש פומבי 18/01/2018 13/02/2018
מכרז פומבי מספר 1.1/2018 לעריכת ביטוח רכוש וחבויות – בית גבריאל פומבי 14/01/2018 25/01/2018
מכרז פומבי מס' 45.12/2017 – הסדרת תנועה בנוף גינוסר פומבי 01/12/2017 23/01/2018
מכרז פומבי מס' 42.12/2017 – הזמנה להיכלל במאגר הספקים של המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/12/2017 18/01/2018
מכרז מס' 43.12/2017 – עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ מסדה פומבי 01/12/2017 16/01/2018
מכרז מס' 44.12/2017 – שדרוג מגרש ספורט בחוקוק פומבי 01/12/2017 16/01/2018
מכרז מס' 12.3/2017: הקמת בית כנסת בקיבוץ כנרת מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/08/2017 18/08/2017
מכרז מספר 23.6/2017 – הקמת חממות לימודיות בבית ירח מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 25/06/2017 19/07/2017
מכרז מספר 21.6/2017 – רכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 20/06/2017 09/07/2017
הזמנה להציע הצעות לרכישת מיכל מים מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 18/06/2017 02/07/2017
מכרז מספר 17.5/2017 – בניית מסתורי אשפה במושבת כנרת מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/06/2017 27/06/2017
מכרז מספר 18.6/2017 – הקמת גדר ושערים בבית הספר אפיקי ירדן ובאתר הימייה מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/06/2017 29/06/2017
מכרז לתפקיד מנהל חברה לפיתוח כלכלי ופיתוח ישובים מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 25/05/2017 12/06/2017
מכרז מספר 13.5/2017 סלילת כבישים בקיבוץ רביד מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 20/05/2017 15/06/2017
מכרז מספר 14.5/2017 – שידרוג קו מים בנווה עובד מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/05/2017 28/05/2017
מכרז לפרוייקטור/ית ישובי/ת בקליטת עליה מכרזי כח אדם פומבי 01/05/2017 11/05/2017
מכרז למישרת מנכ"ל חברת ידידי בית גבריאל בע"מ מכרזי כח אדם פומבי 01/05/2017 29/05/2017
מכרז לתפקיד – בודק תוכניות מכרזי כח אדם פומבי 24/04/2017 29/05/2017
מכרז למנהלת מחלקת חינוך חברתי וספורט מכרזי כח אדם פומבי 23/04/2017 11/05/2017
מכרז לתפקיד: מזכירה לבית הספר בית ירח מכרזי כח אדם פומבי 30/03/2017 20/04/2017
מכרז מס' 10.32017 – בניית מחסן נשק יביל בקיבוץ האון מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 25/03/2017 18/04/2017
מכרז מס' 9.3/2017 לשירותי עיצוב גרפי, עדכון אתרי האינטרנט – ושיווק ברשתות החברתיות מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/03/2017 27/03/2017
מכרז מס' 8.1/2017 – שירותי פרסום מודעות בעיתונות מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 25/02/2017 19/03/2017
מכרז לתפקיד גזבר/ית מועצה מכרזי כח אדם פומבי 20/02/2017 12/03/2017
מכרז מס' 1/2017 שיפוץ בתי עלמין שער הגולן, מסדה, בית זרע, אלמגור מכרזי המועצה הדתית כנרות פומבי 01/02/2017 26/02/2017
מכרז מספר 6.1/2017 – שיקום גדר בטחון במעגן, כנרת ובית זרע מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/02/2017 26/02/2017
מכרז מס' 5.1/2017 – הקמת מקווה טהרה בישוב פוריה עילית מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/02/2017 28/02/2017
מכרז מס' 7.1/2017 – תכנון וביצוע מערכת כיבוי אש ע"י מתזים באולם בן ציון מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/02/2017 23/02/2017
מכרז מס' 4.1/2017 שיקום דרך ביטחון בקיבוץ בית זרע מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 20/01/2017 12/02/2017
מכרז מס' 3.1/2017 אספקת חומרי ניקוי מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 10/01/2017 05/02/2017
מכרז מס' 1.1/2017 - הקמת גן ילדים בישוב פוריה עילית מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/01/2017 22/01/2017
מכרז מס' 2.1/2017 לרכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/01/2017 22/01/2017
מכרז 38.9/2016 הקמת 4 חממות לימודיות בבית ספר בית ירח מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 30/12/2016 22/01/2017
מכרז מספר 22.6/2017 – שירותי ניהול תחום החניה בבית החולים פדה פוריה מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 20/12/2016 11/01/2017
מכרז לגיוס פסיכולוג חינוכי (25%) מכרזי כח אדם פומבי 01/08/2016 30/08/2018
מכרז לגיוס פסיכולוג חינוכי (50%) מכרזי כח אדם פומבי 01/08/2016 30/08/2018
מכרז לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן פומבי 01/07/2016 31/07/2018

חזור למכרזים פעילים