שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: גננות/ים לקייטנות חנוכה בגני הילדים - ברחבי המועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2022
שם המכרז: מורות/ים לקייטנות חנוכה בבתי הספר - ברחבי המועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2022
שם המכרז: רכזת ניהול אשכול גנים לקייטנות חנוכה בגני הילדים - ברחבי המועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2022
שם המכרז: מפקח רישוי עסקים ובנייה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2022
שם המכרז: מנהל מחלקת מערכות מידע קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2022
שם המכרז: רכז/ת משאבי אנוש קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2022
שם המכרז: מזכיר/ת מהנדסת המועצה ומהנדסת הועדה המקומית לתכנון ובניה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2022
שם המכרז: הפעלה ותחזוקת מכון טיהור ביתניה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2022
שם המכרז: מנהל/ת תחנה לייעוץ פסיכולוגי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/11/2022
שם המכרז: בודק/ת בקשות להיתרי בנייה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2022
שם המכרז: ממלא/ת מקום בגן ילדים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/11/2022
שם המכרז: נהג אוטובוס מחליף קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2022
שם המכרז: רכישת טנדר איסוזו DC LS PLU קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/11/2022
שם המכרז: ביצוע עבודות בניית מבנה אגף רווחה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2022
שם המכרז: דובר/ת המועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2022
שם המכרז: אב בית לחווה החקלאית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2022
שם המכרז: עו"ס קהילתי וצח"י קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2022
שם המכרז: ממלא מקום רכז נוער רשותי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2022
שם המכרז: עובד/ת משק וניקיון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2022
שם המכרז: נהג אוטובוס מחליף קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/10/2022
שם המכרז: סייעת פדגוגית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/10/2022
שם המכרז: מפקח רישוי עסקים ובניה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/10/2022
שם המכרז: עצים ומערכת השקיה לטיילת הראשונים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/10/2022
שם המכרז: רכישת טרקטור משא בעל תא נהג קשיח סגור וממוזג + אביזרים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/10/2022
שם המכרז: רכישת טרקטור מיני מעמיס קדמי אופני כולל אביזרים ונגרר להובלה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/10/2022
שם המכרז: בודק תכניות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2022
שם המכרז: עובד/ת משק וניקיון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2022
שם המכרז: מזכיר/ת מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2022
שם המכרז: סייעת חינוכית בתכנית גפן בבתי הספר קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 11/09/2022
שם המכרז: הזמנה להצעות לביצוע עבודות כביש גישה מלון נבל דוד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/10/2022
שם המכרז: פסיכולוג חינוכי מדריך קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/09/2022
שם המכרז: פסיכולוג חינוכי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2022
שם המכרז: רכז/ת חיילים משוחררים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2022
שם המכרז: רכישת רכבי ביטחון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/09/2022
שם המכרז: רכז פעילות מצפה כוכבים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: אב בית לחווה החקלאית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: קב"ט מוסדות חינוך קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: מזכירת מחלקת ספורט ואמנות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: סייעת פדגוגית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/08/2022
שם המכרז: מפקח תכנון ובניה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: מ"מ רכז נוער רשותי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: עובד/ת משק וניקיון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: אב בית לבית ספר נופי ארבל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: פרוטוקול ועדת השלושה 17.7 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/08/2022
שם המכרז: מכרז מאמני ספורט קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2022
שם המכרז: ממלא מקום - רכז נוער רשותי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022
שם המכרז: סייעת דיפרנציאלית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2022
שם המכרז: סייעת לגן תקשורת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2022
שם המכרז: סייעת רפואית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2022
שם המכרז: רכישת רכבי ביטחון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2022
שם המכרז: מנהל אגף יישובים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022
שם המכרז: בודק תוכניות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022
שם המכרז: מנהל מחלקת ליווי יישובים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022
שם המכרז: מנהל מחלקת מערכות מידע קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022
שם המכרז: מאמנים /מדריכים לענפי ספורט שונים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2022
שם המכרז: שירותי הנה"ח וראיית חשבון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2022
שם המכרז: מבוטל: מכרז בניית מבנה אגף הרווחה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2022
שם המכרז: מנהל/ת מחלקת תחבורה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת אוטובוס קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2022
שם המכרז: מזכירה לבית ספר בית המעיין קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2022
שם המכרז: מכרז להפעלת מרפאה אזורית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2022
שם המכרז: קבלת הרשאה להצבה ולהפעלה במיזם 'שביל תוכן ומזון' של מזנונים ניידים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2022
שם המכרז: מכרז לתפקיד פקח חופים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/07/2022
שם המכרז: מתן שירותים משפטיים לליווי פרויקט עבודות תשתית, התאמה והפעלה של אמפי צמח קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2022
שם המכרז: מנהל/ת מחלקת תחבורה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2022
שם המכרז: מנהל/ת חשבונות סוג 2-3 קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2022
שם המכרז: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2022
שם המכרז: כביש עוקף בית חולים פוריה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/07/2022
שם המכרז: גיוס מוקדן - מוקד מצלמות בחופי הכנרת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/05/2022
שם המכרז: גיוס מוקדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 29/04/2022
שם המכרז: רכז משאבי אנוש קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 29/04/2022
שם המכרז: אב בית חווה חקלאית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/04/2022
שם המכרז: עובד סוציאלי מרחבי / ית"ד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/04/2022
שם המכרז: עו"ס קהילתי / צח"י קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/04/2022
שם המכרז: עו"ס מרחבי / חוק נוער קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/04/2022
שם המכרז: רכז חיילים משוחררים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/04/2022
שם המכרז: רכז מעורבות חברתית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/04/2022
שם המכרז: מכרז אחזקת שטחים פתוחים ושטחי גינון במועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/05/2022
שם המכרז: גיוס מוקדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2022
שם המכרז: עובד סוציאלי מרחבי קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2022
שם המכרז: ממלא מקום פסיכולוג לשפ''ח קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2022
שם המכרז: רכז/ת חטיבה צעירה ורכז/ת סל תרבות קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2022
שם המכרז: מפקח רישוי עסקים /מפקח רישוי בנייה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2022
שם המכרז: סייע/ת לגן חינוך מיוחד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2022
שם המכרז: נהג אוטובוס מחליף קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2022
שם המכרז: סייע/ת לגן חינוך מיוחד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2022
שם המכרז: סייע/ת מחליפ/ה לגן חינוך מיוחד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2022
שם המכרז: רכז מעורבות חברתית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/03/2022
שם המכרז: מתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת חשבונות למועצה האזורית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2022
שם המכרז: סייעת כיתתית - בית ספר מול גלעד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 09/03/2022
שם המכרז: מכרז לגיוס מוקדן (4 משרות) קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/03/2022
שם המכרז: גיוס רכז מעורבות חברתית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2022
שם המכרז: מכרז לגיוס מזכירת מהנדסת המועצה ומהנדסת הועדה המקומית לתכנון ובניה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 09/02/2022
שם המכרז: סייעת כיתתית בית ספר מול גלעד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 09/02/2022
שם המכרז: מכרז לגיוס מפקח רישוי עסקים ומפקח בניה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/02/2022
שם המכרז: הקמת מקווה טהרה בישוב מושבת כנרת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2022
שם המכרז: שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים הנדסיים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2022
שם המכרז: גיוס רכז סיירת הורים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/12/2021
שם המכרז: מכרז לגיוס מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/01/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, שדרוג ושימור של תשתיות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/01/2022
שם המכרז: מכרז למתן שירותי מיתוג וניהול תהליך שיתוף ציבור קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/12/2021
שם המכרז: מכרז לגיוס נהג אוטובוס קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/12/2021
שם המכרז: מכרז לגיוס סייעת כיתתית בבית ספר שחף קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/11/2021
שם המכרז: מכרז לאספקה, התקנה ומתן שירות למערכת בקרת השקיה לשליטה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/12/2021
שם המכרז: מכרז לגיוס נאמן קורונה לגני הילדים בעמק הירדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/11/2021
שם המכרז: אב בית לבית ספר בית החינוך המשותף דגניה - הארכת מכרז קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2021
שם המכרז: אב בית לבית ספר בית המעיין קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/11/2021
שם המכרז: מכרז לגיוס מנהל יחידת חירום ובטחון קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/11/2021
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת משאית מנוף קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/11/2021
שם המכרז: מכרז לגיוס נהג אוטובוס קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/10/2021
שם המכרז: נאמן קורונה בבתי ספר יסודיים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: עבודות בינוי ושיפוץ במתחם בית גבריאל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/09/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה לפיתוח עמק הירדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/09/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד סייעת תגבור גן חינוך מיוחד / תקשורת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/09/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד סייעת גן חינוך מיוחד תקשורת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/09/2021
שם המכרז: קול קורא לגיוס מנכ"ל/ית לעמותת המייסדים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/09/2021
שם המכרז: קול קורא: שימוש בחדרי סטודיו ביד לבנים בצמח קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/08/2021
שם המכרז: סייעת לגן חינוך מיוחד/תקשורת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2021
שם המכרז: סייעת כיתתית בית ספר מול גלעד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2021
שם המכרז: סייעת כיתתית בית ספר נופי ארבל קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2021
שם המכרז: סייעת כיתתית בית ספר בית החינוך קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2021
שם המכרז: נהג משאית אשפה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2021
שם המכרז: שרותי הסעות תלמידים אקראיות ומיוחדות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/08/2021
שם המכרז: סייעת כיתתית בבית ספר שחף שתי משרות קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: קול קורא דירקטור באתר טליה קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/07/2021
שם המכרז: קול קורא דירקטור בקרן עמק הירדן קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/07/2021
שם המכרז: קול קורא נציגים בוועדות בחינת כח אדם קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/07/2021
שם המכרז: סייעת לגן חינוך מיוחד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד נהג אוטובוס (2 משרות) קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד נהג איסוף אשפה ומפנה אשפה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/07/2021
שם המכרז: מזכירה לבית ספר בית המעיין קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2021
שם המכרז: רכז/ת תהליכים אזוריים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/06/2021
שם המכרז: אב בית לבית הספר בית החינוך קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/06/2021
שם המכרז: מזכירת אגף חינוך קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/06/2021
שם המכרז: פקח חופים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/05/2021
שם המכרז: מכרז לתמרור וסימון כבישים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/06/2021
שם המכרז: מכרז לרכישת משאית אשפה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/04/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד סייעת בגן חינוך מיוחד/תקשורת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/04/2021
שם המכרז: מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: שירותי פינוי וריסוק גזם קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 27/04/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד רכז/ת חיילים משוחררים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/03/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד מוקדן/ית (2 משרות) קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/03/2021
שם המכרז: מכרז לרכישת רכבי בטחון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2021
שם המכרז: מכרז למישרת מוקדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד פקחי חופים (2 משרות) קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: קול קורא לתפקיד דירקטור בחברה לפיתוח עמק הירדן קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: הצעות לרכישת משאית אשפה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד סגן מהנדסת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/02/2021
שם המכרז: מכרז להפעלת בית ירח קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2021
שם המכרז: נהג איסוף אשפה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2021
שם המכרז: מזכירת אגף ישובים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2021
שם המכרז: מכרז לעריכת ביטוחי הרשות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2021
שם המכרז: רכישת ציוד לחדר כושר בבית איל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/02/2021
שם המכרז: נציגי ציבור בית גבריאל קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/12/2020
שם המכרז: עו"ס/ית מלווה צעירות/ים בסיכון קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד עו"ס/ית מרחבי/ת במשרה מלאה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד עו"ס/ית מרחבי/ת במשרה חלקית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2020
שם המכרז: מכרז משולב למערכות ניהול ועדה, ייעודי קרקע GIS קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2020
שם המכרז: מכרז לרכישת שני רכבי בטחון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2020
שם המכרז: אספקת שרותי חשבות שכר קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: קול קורא ליצירה והצבה של מיצגים אומנותיים בטיילת צמח קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/11/2020
שם המכרז: אספקת שרותי חשבות שכר למועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי (2 משרות) קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת אוטובוס קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנכל/ית אשכול כנרת עמקים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2020
שם המכרז: קול קורא למינוי דרקטורית - החברה לפיתוח עמק הירדן קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/08/2020
שם המכרז: אם בית לביתנו קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020
שם המכרז: סייעת לעבודה עם ילד/ה בעל/ת צרכים מיוחדים קטגוריה: מכרזי כח אדם בישובים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020
שם המכרז: מתן שרותי ממונה בטיחות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/09/2020
שם המכרז: מכרז סייעת גן חינוך מיוחד/תקשורת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/08/2020
שם המכרז: אב בית בית ספר המעיין הארכת מועד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/08/2020
שם המכרז: מכרז לבינוי מחסניות קליטה בקיבוץ רביד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2020
שם המכרז: מכרז לשרותי גביה ואכיפה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2020
שם המכרז: סייעת כיתתית בבית ספר שחף קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2020
שם המכרז: סייעת כיתתית בבית ספר מול גלעד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2020
שם המכרז: שירותי הסעות תלמידים ולהסעות אקראיות ומיוחדות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2020
שם המכרז: עו"ס מלווה צעירות וצעירים במצבי סיכון קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/07/2020
שם המכרז: מזכירת מהנדסת המועצה ומהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובניה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/07/2020
שם המכרז: מוקדנים בפרוייקט לאומי בכנרת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2020
שם המכרז: שירותי יעוץ ותכנון בתחומים חשמל, תקשורת ותאורה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2020
שם המכרז: סייעת כיתתית תגבור קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2020
שם המכרז: מזכירת גזבר ומנהלת חשבונות קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/07/2020
שם המכרז: אב בית בית ספר המעיין קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/07/2020
שם המכרז: סייעת כיתתית בית ספר שחף קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/07/2020
שם המכרז: מכרז שרותי תכנון נוף מפורט קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2020
שם המכרז: מכרז למכירת אוטובוס קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2020
שם המכרז: קצין/ת ביקור סדיר/ה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2020
שם המכרז: אב בית בחווה החקלאית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2020
שם המכרז: אב בית בבית הספר אפיקי ירדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2020
שם המכרז: מנהל מחלקת פרוייקטים בינוי ותשתיות קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2020
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת לליווי צעירות/ים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2020
שם המכרז: עבודות שיפוצים ובניה בהיקפים קטנים ושיפוצי קיץ קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2020
שם המכרז: בניית ממ"ד מועדון נוער אלמגור [חדש] קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/05/2020
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ית מלווה צעירות/ים בסיכון קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2020
שם המכרז: בודק תוכניות קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/04/2020
שם המכרז: מפנה אשפה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/04/2020
שם המכרז: מכרז איטום גגות בית בנדל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2020
שם המכרז: מכירת טנדר איסוזו קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2020
שם המכרז: הצעות לרכישת אוטובוס הסעות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2020
שם המכרז: התקנת תאורת ביטחון בשער הגולן ובאפיקים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2020
שם המכרז: מכרז להקמת פרגולה במרכז יום לקשיש קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2020
שם המכרז: יועץ משפטי פנימי במוא"ז עמק הירדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/01/2020
שם המכרז: שירותי ייעוץ ותכנון בתחום תכנון דרכים, כבישים ותנועה, ניקוז וקירות תמך קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2020
שם המכרז: מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת נייר ופסולת אריזות מתכת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/12/2019
שם המכרז: תאורת בטחון שער הגולן קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/12/2019
שם המכרז: מכירת טנדר איסוזו קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/11/2019
שם המכרז: סייעת כיתתית בבית הספר כנרת ע"ש נעמי שמר קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/11/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער טיפול והשגחה ועובד/ת סוציאלי/ת מרחבית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/11/2019
שם המכרז: מכרז להקמת דרך ביטחון בהרחבה בבית זרע קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/12/2019
שם המכרז: מכרז לשיקום גדר בטחון באשדות מאוחד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/12/2019
שם המכרז: מכרז פומבי לתפקיד פסיכולוג חינוכי קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/11/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד גזבר המועצה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/10/2019
שם המכרז: מכרז למתן שירותי גביה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/01/2020
שם המכרז: הארכת מועד מכרז לשירותי גביה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובדת סוציאלית לחוק נוער ומרחבית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד סייעת כיתתית בבית ספר כנרת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובדת סוציאלית מרחבית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד גזבר המועצה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/09/2019
שם המכרז: מכרז לטיפול בפסולת נייר אריזות קרטון ואריזות מתכת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מזכיר/ת אגף חינוך קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובדת סוציאלית מרחבית לחוק נוער קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מזכירת אגף חינוך במועצה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/08/2019
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בנייה ומידען תכנוני קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/08/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מדריך נוער וקהילה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/08/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל יחידת נוער קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד רכז חטיבה צעירה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: רכז תהליכים אזוריים במועצה האזורית עמק הירדן קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובדות סוציאלית מרחבית [2] קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: מכרז שרותי הסעות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: סייעת כיתתית בבית הספר כנרת ע"ש נעמי שמר קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2019
שם המכרז: מכרז פומבי לגיוס מנהל מחלקת שפ"ע קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2019
שם המכרז: מכרז פנימי/פומבי לסייעת כיתתית - בית ספר שחף קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל הוועדה לתכנון ובניה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/07/2019
שם המכרז: מנהל/ת חשבונות זמני/ת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/07/2019
שם המכרז: מדריך נוער וקהילה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובדת סוציאלית לחוק נוער ומרחבית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2019
שם המכרז: מכרז לגיוס עובדת סוציאלית מרחבית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד אב בית בבית הספר בחוקוק קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד רכז חינוך סביבתי ומיחזור קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2019
שם המכרז: עבודות הנגשה במרכז ארלוזורוב ובתחנת המייסדים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 09/07/2019
שם המכרז: הפקת סובב כנרת באופניים (הקפת הכנרת) קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 09/07/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מזכירת אגף ישובים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד סייעת כיתתית בבית ספר שחף (5 משרות) קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד רכז ענף כדורמים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד סגן מהנדס קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2019
שם המכרז: מכרז לביצוע מדידת נכסים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2019
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ל-15 יח"ד בקיבוץ רביד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2019
שם המכרז: הקמת גדר בטחון בהרחבה של אפיקים וחיבורה לגדר הקיימת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: מכרז להפקת סובב כנרת באופניים (הקפת הכנרת) קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד תובע המועצה והוועדה המקומית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: מכרז לביצוע תוספת כיתת אם בתיכון בית ירח קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/06/2019
שם המכרז: מכרז למיגור וטיפול במפגעי לישמניה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/05/2019
שם המכרז: קןל קורא ליזמות ירוקה קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד נהג אוטובוס קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 05/05/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל/ת אגף חינוך וספורט קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מהנדס/ת מועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2019
שם המכרז: מכרז פומבי לגיוס בודק/ת בקשות להיתרי בנייה ומידען תכנוני קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/04/2019
שם המכרז: מכרז לפיתוח נופי בבית הספר מול גלעד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/04/2019
שם המכרז: מכרז להפקת אירוע צליחת הכנרת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/04/2019
שם המכרז: מכרז להקמת דרך בטחון בהרחבת קיבוץ מסדה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד איש משק בפוריה עילית קטגוריה: מכרזי כח אדם בישובים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2019
שם המכרז: מכרז לגיוס מנהל/ת מחלקת ספורט קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 21/03/2019
שם המכרז: מכרז לשירותי שמירה ואבטחה בבניין המועצה ומרכז ארלוזורוב קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2019
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות פיתוח בבית עלמין בעמק הירדן קטגוריה: מכרזי המועצה הדתית כנרות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/03/2019
שם המכרז: מכרז לאספקת כיבוד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/03/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד פקח חופים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/03/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה ומידען תכנוני קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/03/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד סייעת גננת בגן לחינוך מיוחד קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/03/2019
שם המכרז: מכרז לרכישת רכבי בטחון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/03/2019
שם המכרז: מכרז למתן שירותי יעוץ ותכנון בנושא ביוב ניקוז ומים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2019
שם המכרז: מכרז לאספקת כלי אצירה לפסולת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 06/03/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל/ת של התחנה לטיפול ואבחון פסיכולוגי ורגשי קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 39.11 עבודות שיפוץ ספריה בבית גבריאל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 16/01/2019
שם המכרז: מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכת מידע גיאוגרפי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 05/02/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2018
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) ועובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2018
שם המכרז: מכרז לתפקיד נהג אוטובוס קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/12/2018
שם המכרז: מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת ועדה חקלאית ומתכנן/ת מידע גיאוגרפי קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2018
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות אספקה והתקנה של מערכת שחרור עשן בבית בנדל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 15/01/2019
שם המכרז: ביצוע עבודות אספקה והתקנת מערכת מתזים בבית בנדל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/12/2018
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת צמיחה דמוגראפית קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2018
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל/ת של התחנה לטיפול ואבחון פסיכולוגי ורגשי קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2018
שם המכרז: מכרז לרכישת גופי תאורה מסוג לד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2018
שם המכרז: קול קורא בנושא מלגות לסטודנטים/יות תושבות/י עמק הירדן קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2018
שם המכרז: עבודות חשמל בבית בנדל קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/11/2018
שם המכרז: לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים בתחום המועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2018
שם המכרז: שדרוג מערכת מיזוג אויר באולם בית בן ציון בקיבוץ כנרת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/11/2018
שם המכרז: מכרז למתן שירותי ניהול אמנותי לפסטיבל עין גב 2019 קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 23/10/2018
שם המכרז: קול קורא להרשאה לקיים אירועים באמפי צמח קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2018
שם המכרז: מכרז לתפקיד אב בית בבית הספר נעמי שמר בכנרת קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/10/2018
שם המכרז: מכרז למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי הספר של המועצה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/11/2018
שם המכרז: שיקום דרך הביטחון באשדות יעקב איחוד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 23/10/2018
שם המכרז: שדרוג מגרש ספורט בחוקוק קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 23/10/2018
שם המכרז: עבודות נגישות באולם בית בן ציון בקיבוץ כנרת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 16/10/2018
שם המכרז: עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ דגניה ב' קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 04/10/2018
שם המכרז: מכרז לגיוס סייעת כיתתית בבית הספר 'שחף' קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז לגיוס אב בית בבית הספר בחוקוק קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז לגיוס מזכיר בבית הספר בחוקוק קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז לשיפוץ מגרשי ספורט בבית זרע קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 28/08/2018
שם המכרז: תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה) התשע"ח 2018 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 24/07/2018
שם המכרז: מכרז להתקנת תאורת ביטחון בבית זרע קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2018
שם המכרז: מכרז להקמת מגרש קט-רגל באלמגור קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 14/08/2018
שם המכרז: מכרז לשיפוץ מועדון בדגניה ב' קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2018
שם המכרז: מכרז מס' 19.6/2018- עבודות סימון ותמרור כבישים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2018
שם המכרז: מכרז לחידוש כבישים בפוריה עילית, כפר עבודה ונווה עובד קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2018
שם המכרז: מכרז להקמת מסלול ריצה בבית החינוך בקיבוץ דגניה א' קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 24/07/2018
שם המכרז: שיפוץ חדרי שירותים בביה"ס בית החינוך בקיבוץ דגניה א' קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 24/07/2018
שם המכרז: מכרז מס' 18.6/2018- מתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2018
שם המכרז: מכרז מס' 12.5/2018 – עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ מסדה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 19/06/2018
שם המכרז: מכרז מס' 9.8/2018- הכנת תוכנית לניהול פסולת - אשכול כנרת עמקים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2018
שם המכרז: מכרז מס' 10.5/2018: איטום מבנה הימייה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2018
שם המכרז: מכרז מס' 11.5/2018- הקמת שביל אופניים דגניה צמח קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2018
שם המכרז: מכרז מס' 8.1/2018: מתן שירותי שמאות מקרקעין קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 29/05/2018
שם המכרז: מכרז לגיוס מנהל יחידת צעירים קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 10/04/2018
שם המכרז: מכרז לפיתוח בית עלמין בעמק הירדן קטגוריה: מכרזי המועצה הדתית כנרות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2018
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית עמק הירדן קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 05/02/2018
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות פיתוח בית עלמין בקיבוצי עמק הירדן קטגוריה: מכרזי המועצה הדתית כנרות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/03/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 2.1/2018 פינוי מכולות פסולת והובלה לאתר הטמנה חגל קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 13/03/2018
שם המכרז: החלטה (ועדת שלושה) על התקשרות לצורכי ניהול ופיקוח מס' מכרז הס/17/2017 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/02/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 4.1/2018 למתן שירותי שטיפת כלי אצירה לפסולת קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 3.1/2018 למתן שירותי ריסוק ופינוי גזם קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2018
שם המכרז: החלטה (ועדת שלושה) על התקשרות לצורכי ניהול ופיקוח מס' מכרז לת/21/2017 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 6.1/2018 למתן שירותי ניקיון ואחזקה בבית גבריאל חדש קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 13/02/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 1.1/2018 לעריכת ביטוח רכוש וחבויות – בית גבריאל קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/01/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 45.12/2017 – הסדרת תנועה בנוף גינוסר קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 42.12/2017 – הזמנה להיכלל במאגר הספקים של המועצה האזורית עמק הירדן קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/01/2018
שם המכרז: מכרז מס' 43.12/2017 – עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ מסדה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 16/01/2018
שם המכרז: מכרז מס' 44.12/2017 – שדרוג מגרש ספורט בחוקוק קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 16/01/2018
שם המכרז: מכרז מס' 12.3/2017: הקמת בית כנסת בקיבוץ כנרת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2017
שם המכרז: מכרז מספר 23.6/2017 – הקמת חממות לימודיות בבית ירח קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/06/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/07/2017
שם המכרז: מכרז מספר 21.6/2017 – רכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2017 תאריך סגירת המכרז: 09/07/2017
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת מיכל מים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2017 תאריך סגירת המכרז: 02/07/2017
שם המכרז: מכרז מספר 17.5/2017 – בניית מסתורי אשפה במושבת כנרת קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2017 תאריך סגירת המכרז: 27/06/2017
שם המכרז: מכרז מספר 18.6/2017 – הקמת גדר ושערים בבית הספר אפיקי ירדן ובאתר הימייה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2017 תאריך סגירת המכרז: 29/06/2017
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל חברה לפיתוח כלכלי ופיתוח ישובים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2017
שם המכרז: מכרז מספר 13.5/2017 סלילת כבישים בקיבוץ רביד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 15/06/2017
שם המכרז: מכרז מספר 14.5/2017 – שידרוג קו מים בנווה עובד קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 28/05/2017
שם המכרז: מכרז לפרוייקטור/ית ישובי/ת בקליטת עליה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 11/05/2017
שם המכרז: מכרז למישרת מנכ"ל חברת ידידי בית גבריאל בע"מ קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 29/05/2017
שם המכרז: מכרז לתפקיד – בודק תוכניות קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 29/05/2017
שם המכרז: מכרז למנהלת מחלקת חינוך חברתי וספורט קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 11/05/2017
שם המכרז: מכרז לתפקיד: מזכירה לבית הספר בית ירח קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2017
שם המכרז: מכרז מס' 10.32017 – בניית מחסן נשק יביל בקיבוץ האון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2017
שם המכרז: מכרז מס' 9.3/2017 לשירותי עיצוב גרפי, עדכון אתרי האינטרנט – ושיווק ברשתות החברתיות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 27/03/2017
שם המכרז: מכרז מס' 8.1/2017 – שירותי פרסום מודעות בעיתונות קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2017
שם המכרז: מכרז לתפקיד גזבר/ית מועצה קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2017
שם המכרז: מכרז מס' 1/2017 שיפוץ בתי עלמין שער הגולן, מסדה, בית זרע, אלמגור קטגוריה: מכרזי המועצה הדתית כנרות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2017
שם המכרז: מכרז מספר 6.1/2017 – שיקום גדר בטחון במעגן, כנרת ובית זרע קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2017
שם המכרז: מכרז מס' 5.1/2017 – הקמת מקווה טהרה בישוב פוריה עילית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2017
שם המכרז: מכרז מס' 7.1/2017 – תכנון וביצוע מערכת כיבוי אש ע"י מתזים באולם בן ציון קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 23/02/2017
שם המכרז: מכרז מס' 4.1/2017 שיקום דרך ביטחון בקיבוץ בית זרע קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 12/02/2017
שם המכרז: מכרז מס' 3.1/2017 אספקת חומרי ניקוי קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 05/02/2017
שם המכרז: מכרז מס' 1.1/2017 - הקמת גן ילדים בישוב פוריה עילית קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 22/01/2017
שם המכרז: מכרז מס' 2.1/2017 לרכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 22/01/2017
שם המכרז: מכרז 38.9/2016 הקמת 4 חממות לימודיות בבית ספר בית ירח קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2016 תאריך סגירת המכרז: 22/01/2017
שם המכרז: מכרז מספר 22.6/2017 – שירותי ניהול תחום החניה בבית החולים פדה פוריה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/12/2016 תאריך סגירת המכרז: 11/01/2017
שם המכרז: מכרז לגיוס פסיכולוג חינוכי (25%) קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2016 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז לגיוס פסיכולוג חינוכי (50%) קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2016 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה קטגוריה: מכרזי המועצה האזורית עמק הירדן סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2016 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2018

חזור למכרזים פעילים