משרדי הוועדה לתכנון ובניה יהיו סגורים ביום ראשון ה-29 ביולי בשל השתתפות העובדים ביום עיון בנושא רעידות אדמה. לידעתכם, המועצה כולה ובכלל זה הוועדה לתכנון ובנייה יוצאים לחופשה מרוכזת החל מיום ד' ה-19.08.18 ועד יום א' ה-25.08.18