משרדי המועצה יהיו סגורים בראש השנה, ביום כיפור ובסוכות.

חופשת החגים במועצה

המועצה תהיה סגורה לרגל חופשת החגים במועדים האלה:

ראש השנה: 9-11 בספטמבר 2018 (ימים ראשון, שני שלישי).

יום כיפור: 18-19 בספטמבר 2018 (ימים שלישי ורביעי).

המועצה תהיה סגורה גם ביום חמישי ה-20 בספטמבר.

סוכות: 23 בספטמבר – 1 באוקטובר 2018

העבודה תתחדש ביום שלישי ה-2 באוקטובר 2018.