דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 9 20/11/2018
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 8 09/10/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 17 07/08/2018
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 7 24/07/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 16 01/07/2018
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 6 19/06/2018
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 4 15/05/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 15 24/04/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 14 10/04/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 13 18/03/2018
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 3 13/03/2018
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 2 13/02/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 12 12/02/2018
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 1 16/01/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 11 31/12/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 10 26/12/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 9 28/11/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 10 21/11/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 8 24/10/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 9 19/10/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 7 26/09/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 8 16/09/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 7 16/08/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 7 02/08/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 6 25/07/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 5 05/07/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 5 13/06/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 4 12/06/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 3 22/05/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 2 15/05/2017
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 1 08/05/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 4 25/04/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 3 21/03/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 2 21/02/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 11 27/12/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 10 12/12/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 9 21/11/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 8 08/11/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 7 27/09/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 6 13/09/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 5 19/07/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 4 07/06/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 2 12/04/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 1 16/02/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 12 29/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 11 13/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 10 24/11/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 9 20/10/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 8 08/09/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 7 28/07/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 6 30/06/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 5 26/05/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 4 28/04/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 3 16/04/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 2 31/03/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 1 03/02/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 9 30/12/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 8 25/11/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 7 04/11/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 6 06/10/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 5 02/09/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 4 24/06/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 3 13/05/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 2 02/03/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 1 18/02/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 1 31/12/2013