בתום שבועות רבים של עבודה מאומצת של חברי ועדת מועצת הספורט, אנו שמחים להביא לידיעת הציבור את החוברת המצורפת שמסכמת את כלל מרכיבי רפורמת הספורט של המועצה.

 

חברי ועדת הספורט של המועצה:

יו"ר הוועדה: אודליה רחום

חברים: רוני יוסטמן, מנחם אטיאסאמנון טל, חוה ישי, ניר אלפרט.