אנשי קשר במחלקה 

יאיר ילובסקי
מנהל האגף
04-6757624
052-2626141

עמאד בדארנה
חשב אגף החינוך
04-6757644

עינת קוסובר
מזכירת האגף
04-6757624

רותם אלטמן
מנהלת תחום בתי הספר
04-6193408
050-4242788

מנהלת מדור הגיל הרך
04-6757688
לילך ונט
קצינת ביקור סדיר
04-6193408
050-6927654