מועצה אזורית עמק הירדן מודיעה כי ניתן להגיש בקשות למתן תמיכה למוסדות ציבור לשנת התקציב 2023, עפ"י הוראות "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות". 

לחצו כאן לטופס התמיכות המקוון