כדי שמושגי התכנון יהיו נגישים ומובנים, גיבשנו עבורכם הסברים פשוטים לגבי מספר מונחי יסוד.

 

ההסברים הם פרשנות חופשית של המונחים. ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

 

בונים שפה משותפת לאתר.pdf