אנשי קשר 

אנה וישנבצקי
מנהלת מחלקת גבייה
04-6757680
הלן אריש
פקידת גביה
04-6757667
מירית כהן
פקידת גביה
04-6757681
חנית חינגה
פקידת גביה
04-6757692
ילנה רוזין
פקידת גביה
04-6757612
גלית ג'ילרס
פקידת גביה
04-6757634
 

ימים א'-ה' 08:00-12:30 , 13:30-16:00

מען למכתבים: מדור גבייה מ.א. עמק הירדן, 15132

מספר ח.פ של המועצה: 500222062 

 
 

צווים ותשלומים