מליאת המועצה אזורית עמק הירדן - 07/02/23 חלק ראשון

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן - 07/02/23 חלק שני 

 

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן – 19/04/23 חלק ראשון

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן – 19/04/23 חלק שני

 

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן – 16/05/23   

 

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן - 12/09/2023

 

מליאת המועצה האזורית עמק הירדן - 24/10/2023

 

מליאת המועצה האזורית עמק הירדן - 21/11/2023

 

מליאת המועצה האזורית עמק הירדן - 19/12/2023