מליאת המועצה אזורית עמק הירדן - 07/02/23 חלק ראשון

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן - 07/02/23 חלק שני 

 

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן – 19/04/23 חלק ראשון

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן – 19/04/23 חלק שני

 

מליאת המועצה אזורית עמק הירדן – 16/05/23