תהליך התכנון מתייחס לשלושה רבדים במקביל:

  • יישובי המועצה: המשך התפתחות היישובים (כמה, איך והיכן), מבני ושירותי ציבור ביישובים, תעסוקה ותיירות, מבני משק וכדומה.
  • מוקדי פיתוח: עתיד מוקדי פיתוח משולבים כגון מוקד צמח.
  • נושאי רוחב כלל מועצתיים כגון: כלכלה ותעסוקה, תיירות, מבני ושירותי ציבור תחבורה ועוד.

שלבי העבודה בתהליך התכנון:

  1. תכנון תהליך התכנון
  2. לימוד וניתוח המצב קיים בכל הרבדים
  3. חלופות תכנון לרבדים ולנושאים השונים.
  4. גיבוש חלופה נבחרת
  5. הכנת מסמכי תכנית והגשתם לאימוץ מוסדות התכנון

בחזרה אל העמוד הראשי של התכנית