בימים אלה עסוקים גורמי הקהילה והחינוך של המועצה בהקמתו של בית ספר להורים. הרצון הוא למסד מסגרת אשר תאפשר חשיבה משותפת ואיגוד של הצרכים, ליצירת פעילויות מתאימות להורים בעמק הירדן.

כדי שבית הספר המוקם יהיה רלוונטי ומועיל, מופץ כעת שאלון המיועד להורים שילדיהם בגיל 0 עד 18. מטרת השאלון היא למפות את הצרכים הקיימים בשטח ולתת מענה טוב יותר לתושבים.

לשם כך, הורכב שאלון מקוון, פשוט למענה וקצר.

למילוי השאלון לחצו כאן. נשמח לכמה שיותר תשובות שלכם!