המועצה האזורית עמק הירדן מתייחסת אל נושא הקיימות והסביבה כאתגר מרכזי בהתנהלותה ופעלה בשנתיים האחרונות לגיבוש תוכנית אב לניהול ושימור שטחים פתוחים.

לצורך זה, גובש צוות עבודה המשתף מתכננים ואנשי מקצוע, נציגי המועצה ונציגי ציבור. 

השלב הראשון היה ביצוע סקר ערכי טבע ונוף בכל מרחבי המועצה המיוחדת והיפה שלנו. בשלב השני, תוצאות הסקר, ביחד עם הנחיות ודגשים לתכנון של נציגי הציבור ונציגי המועצה וחזון המועצה, שימשו את המתכננים לגיבוש תוכנית ניהול ושימור השטחים הפתוחים ברחבי המועצה.

תוכנית 'ישראל 2040' מעריכה, כי אוכלוסיית המדינה תגדל עד שנת 2040 ל-13 מיליון איש. מתוך הבנה כי משאבי הקרקע ברחבי המועצה משמשים בעיקר לחקלאות, תיירות ופנאי, וטבע לא מופר, ברור כי יש צורך לנהל את המשאב החיוני הזה בתבונה וברגישות.

תוכנית האב תהיה תוכנית מייעצת למועצה בכל הקשור לשימוש עתידי במשאבי הקרקע במועצה. 

במסגרת תהליך התכנון הארוך, נפגשו נציגי המועצה והמתכננים ,בפגישות אישיות עם נציגי כלל היישובים (נציגי קהילה, נציגי המגזר העיסקי ונציגי המגזר החקלאי), שמעו ורשמו את חזון הישובים בהיבטי שימוש בקרקע בראיה אסטרטגית והטמיעו ככל הניתן את צרכי הקהילות והישובים על גבי מסמכי התוכנית.

יודגש כאן: מטרת התוכנית הינה ניהול משאבי קרקע מושכל. לא נכון יהיה לראות אותה כמייצגת או כמעדיפה אינטרסים של מגזר כזה על פני מגזר אחר. בחזון המועצה, גם בשנת 2040, יוכלו תושבי המועצה והאורחים הרבים הבאים לפקוד את האגם ולהכיר את מורשת התרבות העשירה של ישובי המועצה, להנות מהטבע המרהיב, הנוף החקלאי, המגורים היחודיים והתיירות על שלל האטרקציות האזוריות שהיא מציעה.