המועצה האזורית עמק הירדן' בשיתוף משרד השיכון והבינוי ומנהל התכנון' מקדמים תכנית אב (אסטרטגית) למועצה. 

התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי, בראשות אדריכלית דורית שפינט (ממשרד גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ) ובניהול חברת מודוס. 

מטרות התוכנית הן:

  • לקבוע מדיניות תכנון לשטח המועצה
  • ליצור ודאות תכנונית
  • לכוון בה את הפיתוח בשנים הבאות, מתוך ראיה כוללנית ומערכתית

התוכנית איננה תוכנית סטטוטורית (מסמך חוקי מחייב), אך היא תובא לאימוץ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ותהווה כלי לקידום יעיל של תוכניות מקומיות מתוך ראיה כוללנית.

תהליך התכנון מלווה בוועדת עבודה ובוועדת היגוי רחבה, לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, גופים ציבוריים, רשויות מקומיות גובלות ועוד.