דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג פרוטוקול קבצים נוספים
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 20/03/2024 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 21/02/2024 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 26/12/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 19/12/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 21/11/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 24/10/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 12/09/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 18/07/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 27/06/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 16/05/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 19/04/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 20/12/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 16/11/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 20/09/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 26/07/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 26/07/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 28/06/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 28/06/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 14/06/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 05/04/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 22/02/2022 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 14 תאריך: 28/12/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13 תאריך: 15/12/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 תאריך: 14/12/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 16/11/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 12/10/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 27/07/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 27/07/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 13/07/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 22/06/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 08/06/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 11/05/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 16/03/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 26/01/2021 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 14 תאריך: 29/12/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13 תאריך: 15/12/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 תאריך: 02/12/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 17/11/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 27/10/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 08/09/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 25/08/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 28/07/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 30/06/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 05/05/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 21/04/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 21/04/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 31/03/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 22/03/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 22/03/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 19/02/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 28/01/2020 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 19/11/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 05/11/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 03/09/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 22/07/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 16/07/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 25/06/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 21/05/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 13/05/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 16/04/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 12/03/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 05/02/2019 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 25/12/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 11/12/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 20/11/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 09/10/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 17 תאריך: 07/08/2018 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 24/07/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 16 תאריך: 01/07/2018 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 19/06/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 15/05/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 15 תאריך: 24/04/2018 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 14 תאריך: 10/04/2018 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 13 תאריך: 18/03/2018 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 13/03/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 13/02/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 12 תאריך: 12/02/2018 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 16/01/2018 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 11 תאריך: 31/12/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 26/12/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 28/11/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 10 תאריך: 21/11/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 9 תאריך: 19/10/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 26/09/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 8 תאריך: 16/09/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 7 תאריך: 16/08/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 7 תאריך: 02/08/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 25/07/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 5 תאריך: 05/07/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 13/06/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 4 תאריך: 12/06/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 3 תאריך: 22/05/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 2 תאריך: 15/05/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצת הספורט מס' 1 תאריך: 08/05/2017 קטגוריה: סוג: מועצת הספורט קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 25/04/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 21/03/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 21/02/2017 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 27/12/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 12/12/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 21/11/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 08/11/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 27/09/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 13/09/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 19/07/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 07/06/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 12/04/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 16/02/2016 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 תאריך: 29/12/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 13/12/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 תאריך: 24/11/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 20/10/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 08/09/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 28/07/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 30/06/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 26/05/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 28/04/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 16/04/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 31/03/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 03/02/2015 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 תאריך: 30/12/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 25/11/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 תאריך: 04/11/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 06/10/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 02/09/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 תאריך: 24/06/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 13/05/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 תאריך: 02/03/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 18/02/2014 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 תאריך: 31/12/2013 קטגוריה: סוג: מליאת המועצה קבצים:
קבצים: